Terimler

SÖZLEŞME KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Web sitesini kullanımınıza ilişkin Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesinin kullanımınıza ilişkin olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tam anlaşmadır ve tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve taahhütleri ve/veya Web sitesi ile ilgili anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı istediğimiz zaman tek taraflı olarak değiştirebiliriz ve size özel bir bildirim olmadan. En güncel Anlaşma Web sitesine yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitesinin ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımıyla, o zaman yürürlükte olan Anlaşma’nın tüm şartlarına uymanızı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web sitesi ve Hizmetler, uygulanabilir hukuk altında hukuki olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireyler için yalnızca mevcuttur. Web sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişim izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, Website’den belirli ürünler ve/veya hizmetler elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu öğelerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Website’den ürün ve/veya hizmet alamamanız veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin, Website’de sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia için sizin veya üçüncü bir tarafın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

TheSoftware zaman zaman Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma ile sunulan promosyon ödüllerinin kazanma şansına erişebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili kayıt formunu tamamlamanız gerekmektedir. Doğru, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varırsınız. TheSoftware, Agreement’ın herhangi bir bölümünün ihlal edildiği veya tarafınızdan sağlanan Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka şekillerde kabul edilemez olduğu, TheSoftware’nin tek ve münhasır takdiriyle belirlendiği durumlarda herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, kayıt veri kriterlerini kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİSİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili malzemelere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bu lisansı sona erdirebilir. İçeriği, yarışmaları ve/veya hizmetleri herhangi bir biçimde veya herhangi bir bilgi alım sistemi, elektronik veya mekanik olarak kopyalamayacaksınız veya içermeyeceksiniz. Web sitesini, İçeriği, yarışmaları ve/veya hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, dekompile edemez, parçalara ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Websitesi, İçerik, yarışmalar ve/veya hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

PROPRİYET SAHİPLİĞİ HAKLARI

Web sitesi, içerik, yarışmalar ve hizmetlerle ilgili olarak, içerik, düzenleme, grafik, tasarım, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web sitesi, içerik, yarışmalar ve/veya hizmetlerin herhangi bir kısmını kopyalama, yeniden dağıtma, yayınlama veya satma hakkınız kesinlikle yasaktır. TheSoftware’den yazılı izin olmaksızın, Web sitesi, içerik, yarışmalar ve/veya hizmetlerden madde toplama, otomatik araçlar veya diğer herhangi bir veri çıkarma yöntemiyle, doğrudan veya dolaylı olarak, bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla malzemenin sistematik alınması yasaktır. Web sitesinde, içerikte, yarışmalarda ve/veya hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallerin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme yayınlamak, bu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir hak vazgeçilmediği anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla veya Web sitesinde görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygun sahibin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK OLUŞTURMA, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERME YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça yetkilendirilmemiş kişiler, web sitelerine veya web mekanlarına (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı olan materyaller dahil olmak üzere) Web Sitesi’nin veya bölümlerinin hyperlinkini herhangi bir nedenle oluşturamazlar. Ayrıca, Web Sitesi’ni ”framing” yapmak ve/veya Web Sitesi’nin Uniform Resource Locator (”URL”)’sine herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’nin önceden açık ve yazılı izni olmadan referans yapmak kesinlikle yasaktır. Bu tür içerik veya etkinlikleri kaldırmak veya durdurmak için Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ettiğinizin farkındasınız. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle ilişkili olarak herhangi bir zarardan sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği yalnız takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARAR İÇİN REDDİ

Ziyaretçiler, Website’den bilgi indirmeyi kendi riskleriyle yaparlar. TheSoftware, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar da dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olmadığı konusunda garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’u tazmin edeceğinizi ve her birinin, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve bağlı kuruluşlarının ve her birinin üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, ortaklarının ve/veya diğer ortaklarının her türlü talep (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere), zarar, dava, maliyet talepleri ve/veya kararlarının hiçbirinden zarar görmedikleri hakkında (a) Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya giriş yapmanız nedeniyle veya doğası gereği; (b) Anlaşmanızı ihlal etmeniz nedeniyle ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz nedeniyle üçüncü tarafın tarafından yapılanlar. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, ana şirketleri, yan kuruluşları ve/veya bağlı kuruluşları ve bunların ilgili yöneticileri, yöneticileri, üyeleri, çalışanları, acenteleri, ortakları, lisans verenleri, tedarikçileri ve/veya avukatları için geçerlidir. Bu bireylerin ve kuruluşların hepsi, bu hükümleri doğrudan kendi adına iddia edebilme ve uygulayabilme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Websitesi size diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenlere yer verme ve/veya sizi bu kaynaklara yönlendirme olanağı sunabilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynakları üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmadığı için, bu durumu kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Dahası, TheSoftware, bu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bulunabilen herhangi bir hüküm ve koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer materyali onaylamamakta ve sorumlu veya sorumlu tutulamamaktadır, veya bu kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi aracılığıyla veya ilişki halinde sunduğunuz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamız hükümlerine tabidir. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve sizin tarafınızdan sağlanan herhangi ve tüm diğer kişisel bilgileri Gizlilik Politikamızın hükümlerine uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için Lütfen Buraya Tıklayın.

Web sitesinin işleyişine zarar vermek, yok etmek, müdahale etmek, vandalizm yapmak ve/veya başka şekillerde müdahale etmek yasa dışıdır ve TheSoftware, yasaların izin verdiği ve adalete uygun olan şekilde, söz konusu suçlu birey veya kuruluşa karşı her türlü önlemi alacak ve tam olarak yürütecektir.