Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som beskrivs i Avtalet angående din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran angående din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser angående Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet då och då enligt vårt eget gottfinnande, utan specifik information till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som anges i Avtalet som är i kraft vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Hemsidan och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Hemsidan och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt Hemsidan och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de relevanta köporderformulären kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av dessa objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte skall vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotionpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den relevanta tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de promotionpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i det relevanta anmälningsformuläret i sin helhet. Du går med på att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och komplett tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det, i TheSoftwares ensamrätt och exklusiva bedömning, fastställs att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata som du har tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en duplicera eller på annat sätt otillåtlig. TheSoftware kan när som helst, i sin enskilda bedömning, ändra registreringsdatakriterierna.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, otvätta eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller oproportionerligt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

FASTIGHETSRETTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopieringen, omfördelningen, publiceringen eller försäljningen av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade metoder eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publiceringen av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätten för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, ”FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen länka till Webbplatsen, eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsligt material), till sin egen webbplats eller webbplatsförskansning av någon anledning. Dessutom är det strikt förbjudet att ”frama” Webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (”URL”) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan TheSoftwares förhandsuttryckliga skriftliga tillstånd. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra, i tillämpliga fall, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller radera vilka dokument, information eller annat innehåll som helst som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du går med på att ersätta och hålla TheSoftware samt deras föräldrar, dotterbolag och sammankopplade bolag, och deras respektive medlemmar, direktörer, anställda, agenter, medmärkesägare och/eller andra partners skadeslösa från och mot alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar, som helst kan göras av tredje part på grund av eller uppkomna genom: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) ditt intrång i någon annan persons och/eller organisations rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och/eller sammankopplade bolag, samt deras respektive direktörer, anställda, medlemmar, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och organisationer har rätt att på egen vägnar hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJE PARTIER WEBSIDER

Webplatsen kan ge länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana webbplatser och/eller resurser från tredje part, erkänner du härmed och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana webbplatser och/eller resurser från tredje part. Vidare, TheSoftware stöder inte, och ansvarar inte för, några villkor och användarvillkor, integritetspolicy, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje part webbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därav.

INTEGRITETSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen, och alla kommentarer, återkoppling, information, registervisade data och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du har lämnat i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om de är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot brottslagen och civilrätten och TheSoftware kommer att noggrant söka alla tillgängliga rättsmedel mot varje individ eller enhet som begår ett sådant brott till den största omfattning som tillåts enligt lag och rättvisa.