Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot e-postmeddelanden kan du alltid avregistrera dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingsmetoder och om hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran erhåller vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportbegäran, lämnar CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du ger personligt identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att i sin diskretion skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. I avsaknad av instruktioner från dig kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, auktoriserade agenter för Programvaran och andra varu- och tjänsteleverantörer med vilka Programvaran har relationer och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exempel i dessa material ska inte betraktas som ett löfte eller garantier om intäkter. Förtjänstmöjlighet är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi påstår inte att detta är en “blir rik snabbt schema”, och du bör inte heller se det som sådant.

B. Informationen av icke-personligt identifierbar (generisk) karaktär:

Generellt sett samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad till din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta webbplatserna för programvaran. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma kundservice och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa teknologier, inklusive ”cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsatt information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlas in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare för att få avisering när du tar emot en cookie och du kan avvisa den.

C. Din programvara hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, Tredje parts webbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig plats, inklusive på anslagstavlor, chatt rum eller webbplatser som The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de webbplatser som du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utöver det föregående och i enlighet med gällande lagar, samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i varje utredning som rör något innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderätter. För att uppnå sådant samarbete och vidta åtgärder samt i enlighet med gällande lagar kan det vara nödvändigt för programvaran att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla lagar, regleringar eller myndighetsbegäran; om en sådan utlämnande är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av dess intressen i programvaran och programmet och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller programvaran sig rätten att sälja eller överföra din information (inklusive men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare avseende underhåll och skydd av information som samlas in och hanteras av programvaran; och samtycker till skyldigheterna i denna policyuttalande.