Pogoji

OBLIKOVANJE IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, opisanimi v Pogodbi, v zvezi z vašo uporabo Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo Spletne strani in nadomešča vse predhodne ali sočasne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Pogodbo lahko v naši izključni presoji občasno spremenimo brez posebnega obvestila vam. Zadnja verzija Pogodbe bo objavljena na Spletni strani, zato je priporočljivo, da pregledate Pogodbo pred uporabo Spletne strani. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedena v Pogodbi, ki veljajo v tem trenutku. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTJEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi osebam, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, vam ni dovoljeno uporabljati in/ali dostopati do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve dobavitelja

S spletne strani lahko s celotnimi naročilnimi obrazci pridobite ali poskušate pridobiti določene izdelke in/ali storitve. Izdelki in/ali storitve, prikazane na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne zagotavlja, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren na noben način za vašo nemožnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršno koli sporno situacijo s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren vam ali katerikoli tretji osebi za zahtevek v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ki jih ponuja spletna stran.

TEKMOVANJA

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih podatkov v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja ter strinjanjem s pravili tekmovanja, ki veljajo za vsako posamezno tekmovanje, se lahko prijavite za možnost za zmago promocijskih nagrad, ki se ponujajo prek vsakega tekmovanja. Za sodelovanje v tekmovanjih, predstavljenih na spletnem mestu, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in celovite podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware si pridržuje pravico, da zavrne katere koli podatke za registracijo tekmovanja, kjer se ugotovi, da: (i) ste v prekršku z delom Sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli spremeni merila za registracijske podatke po lastni presoji.

LICENČNO DOVOLJENJE

Kot uporabnik spletnega mesta vam je dano neizključno, neprenosljivo, preklicno in omejeno dovoljenje za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanih materialov v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to dovoljenje kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga prekine. Spletno mesto in vsebino lahko uporabite na enem računalniku za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v katerikoli sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, razstaviti, inženirirati ali prenesti spletno mesto, vsebino, tekmovanja in/ali storitve ali katerikoli del tega. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno navedene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletnega mesta. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi na TheSoftware lahko nalagala nesorazmerno veliko obremenitev infrastrukture. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetski prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane s spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene v skladu s primernimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugim lastniškim pravom (vključno z intelektualno lastnino). Prepovedano je kopiranje, ponovno distribuiranje, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko posnetka ali izluščevanja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika, brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih ogledate prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi nobene pravice do takih informacij ali gradiv. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustrezne lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, »VGRADNJA« IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANA

Brez izrecnega pooblastila podjetja TheSoftware ničesar ni dovoljeno hiperpovezati na spletno stran ali njene dele (vključno z logotipi, blagovnimi znamkami, znamčenjem ali avtorskimi materiali) na svojo spletno ali drugo razširjeno mesto iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano »vgrajevanje« spletne strani in/ali sklicevanje na spletni naslov (URL) spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Posebej se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo, da odstranite oz. prenehate z vsemi takšnimi vsebinami oz. dejavnostmi. S tem priznavate, da boste odgovorni za vse s tem povezane škode.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMEMBA

V svoji izključni presoji si pridržujemo pravico do urejanja in/ali brisanja katerega koli dokumenta, informacije ali drugega vsebine, ki se pojavi na spletni strani.

OPOMBA O ŠKODI, KI JO POVZROČA PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne jamči, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste TheSoftware, vsako od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-ustanoviteljev in/ali drugih partnerjev branili in odvezali kakršnih koli zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali izrekov, ki jih morebiti zahteva katera koli tretja oseba zaradi ali iz naslova: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebin in/ali vstopa v kateri koli tekmovanje; (b) vašega kršenja sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in/ali pravne osebe. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencarjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb oziroma družb ima pravico izrecno uveljavljati in izvrševati določbe direktno proti vam v njihovem imenu.

TRETJE STRANKE SPLETNE STRANI

Spletna stran lahko vsebuje povezave in/ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na tiste, ki so v lasti in obratujejo s strani tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi stranmi in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takih spletnih straneh ali virih, ali za morebitne škode ali izgube, ki izvirajo iz tega.

IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI/INFORMACIJE ZA OBIŠČEVALCE

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete prek ali v povezavi s spletnim mestom, je predmet naše izjave o varovanju zasebnosti. Pridržujemo si pravico uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih vaših osebnih podatkov, ki ste jih navedli, v skladu s pogoji naše izjave o varovanju zasebnosti. Za ogled naše izjave o varovanju zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus poškodovanja, uničenja, manipuliranja, vandaliziranja in/ali kakršnega koli vmešavanja v delovanje spletnega mesta, bodisi s strani posameznika bodisi ne, ki je stranka podjetja TheSoftware, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. Podjetje TheSoftware bo z vsemi razpoložljivimi pravnimi in pravičnimi sredstvi vztrajno preganjalo vsakega posameznika ali subjekt, ki krši zakon in povzroča škodo, v celoti v skladu z zakonom in pravičnostjo.