Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în Acord în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a Website-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord dintre dumneavoastră și Software cu privire la utilizarea dumneavoastră a Website-ului și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la Website. Putem modifica Acordul din când în când, în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Ultimele modificări ale Acordului vor fi postate pe Website, iar dumneavoastră ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Website-ul. Prin continuarea utilizării Website-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul care sunt în vigoare la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub vârsta de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de furnizori

Completând formularele de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii de terțe părți ai acestor articole. Software-ul nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul sau consumatorul final al produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice reclamație legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea informațiilor veridice și precise în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil Concursului și prin acceptarea Regulamentelor Oficiale de Concurs aplicabile fiecărui Concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Website, trebuie să completați în întregime formularul de înscriere aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare la Concurs adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la Concurs în cazul în care se constată, în discreția exclusivă și necontestată a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la Concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba criteriile de date de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ ACORDATĂ

În calitate de utilizator al website-ului, îți este acordată o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza website-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Poți utiliza website-ul și conținutul pe un singur computer pentru utilizarea personală și necomercială. Nicio parte din website, conținut, concursuri și/sau servicii nu poate fi reproducță în nicio formă sau incorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa tehnologia sau transfera website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. TheSoftware își rezervă toate drepturile neacordate explicit în Acord. Nu poți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interferezi cu buna funcționare a website-ului. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURILE PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate de drepturile de autor aplicabile, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, proprietate intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către tine a oricărei părți a Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extracția sistematică a materialelor de pe Site, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândești drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Postarea de informații sau materiale pe Site, sau prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept în sau asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele asociate, pictogramele și denumirile de servicii, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale apărute pe Site sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără acordul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLINKAREA SPRE WEBSITE, CO-BRANDING-UL, „FRAMING-UL” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizată de către TheSoftware, nimeni nu poate face hiperlinkuri către Website sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logouri, mărci comerciale, marcaje sau materiale protejate prin drepturi de autor) către propriul lor website sau locație web din orice motiv. În plus, „framing-ul” Website-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea anterioară, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Vă angajați în mod expres să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau întrerupe, după caz, astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru toate și orice daune asociate cu aceasta.

EDITAREA, ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA

În rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi apărute pe Website.

DISCLAIMER PENTRU DAUNE PRODUSE DE DESCARCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propria răspundere. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri informatice corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatorii și/sau alți parteneri, fără vinovăție, împotriva oricăror pretenții, cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile de avocat), daune, procese, costuri, cereri și/sau hotărâri oricare, înaintate de orice terț, datorate utilizării dvs. a site-ului web, serviciilor, conținutului și/sau participării la orice concurs; b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau c) încălcarea dvs. a drepturilor oricărui alt individ și/sau entitate. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui dintre părinții lor, subsidiarele și/sau afiliații lor, precum și fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să invoce și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său propriu.

SITE-URI DE TERȚI

Website-ul poate oferi link-uri către și/sau vă poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, recunoașteți și sunteți de acord prin prezenta că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult decât atât, TheSoftware nu recomandă și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale disponibile sau oferite de aceste site-uri web sau resurse terțe, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, feedback-urilor, informațiilor, datelor de înregistrare și/o materiale pe care le-ați furnizat prin intermediul sau în asociere cu site-ul web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea site-ului nostru web și orice alte informații personale furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vedea Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în orice alt fel cu funcționarea site-ului web, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligenta orice și toate mijloacele legale și de drept în această privință împotriva oricărei persoane sau entități ofensatoare, în măsura permisă de lege și de echitate.