Polityka prywatności

Klikając przycisk “Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz już otrzymywać e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie przy użyciu opcji dostępnej na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe będące własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz sposobach, w jakie mogą być wykorzystane Twoje informacje. Polityka ta może ulegać zmianie, dlatego proszę regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane o swoich odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia dla klientów, dostarczają informacji dotyczących życiorysu dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład podczas dokonywania zakupu, używania karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłania życiorysu lub żądania określonych typów informacji. Gdy podasz dane identyfikujące tożsamość osobistą dla Oprogramowania poprzez jedną z naszych stron internetowych, będą one wykorzystane do realizacji twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, żeby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeśli nie wydasz żadnych instrukcji, Oprogramowanie może używać informacji, które przekazujesz, aby poinformować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez Rodzinę Firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy całkowicie zależy od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie przedstawiamy tego jako “schemat wzbogacenia się”, więc nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobowe (ogólne):

W ogólności, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o przydzielonym adresie internetowym komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia obsługi klienta oraz potrzeb strony internetowej. Do tego celu używane są określone technologie, w tym „ciasteczka” (technologia umożliwiająca dostarczenie odwiedzającemu dostosowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie i odmówić jego przyjęcia.

C. Twoja witryna hostowana przez Software, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz publicznie, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza to miejsce. Oprogramowanie nie jest w stanie zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do witryn należących do stron trzecich, niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie jest w stanie chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca, abyś zapoznał się z oświadczeniami polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez uszczerbku dla powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z przedstawicielami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (w tym prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkownika Usługi oraz podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobligowane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju w celu spełnienia jakiegokolwiek prawa, przepisu lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie dla działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do spółki, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwiska, adresu i innych informacji, które przekazałeś Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego specjalizującego się w produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na przestrzeganie zobowiązań niniejszego oświadczenia.