Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden op elk moment onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft melding van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die bezoekers aan websites op het World Wide Web verstrekken, die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft melding van onze informatie-inwinpraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraag indienen, sollicitatiegegevens verstrekken voor arbeidskansen, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan The Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat The Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. The Software behoudt zich het recht voor om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw The Software diensten te sturen naar eigen goeddunken. In afwezigheid van enige instructies van u, kan The Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door The Software-familie van bedrijven, The Software-geautoriseerde agenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee The Software relaties heeft en waarvan het aanbod mogelijk interessant voor u is.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die gebruik maakt van ons product, ideeën, technieken en de inspanning die wordt geleverd. Wij beweren niet dat dit een ‘snel rijk worden-schema’ is en dat moet u ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (Generieke) Informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften vast te stellen. We bereiken dit door gebruik te maken van bepaalde technologieën, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software-diensten te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, Sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die deze ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niets met The Software te maken hebben. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te lezen die u bezoekt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, werkt de software volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal- en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het bereiken van een dergelijke samenwerking en maatregelen, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, kan het zijn dat de Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Daarnaast kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een deel van zijn belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; ermee akkoord gaat de opvolger van de software te zijn wat betreft het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde informatie; en instemt met de verplichtingen in deze beleidsverklaring.