Vilkår

OMFANG OG ENDING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante kjøpsordreskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettsiden kan inneholde beskrivelser som gis direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike produkter. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike produkter er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke har noen ansvar eller er erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for enhver tvist med produsenten, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for ethvert krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstilbud og andre premier via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta og få sjansen til å vinne de promoterte premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er markedsført på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle registreringsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon i forbindelse med konkurranseregistreringen. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistreringsdata der det blir bestemt, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med enhver del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte ikke akseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene etter eget skjønn.

LISENSTILDELING

Som bruker av nettstedet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin til eget personlig, ikke-kommersielt bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i et informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere, ingenier eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen deler av det. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke er eksplisitt tildelt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte funksjonen til nettstedet. Du kan ikke utføre noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan ikke overføres.

IMMOBILIER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre saker knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiske midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du oppnår ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden eller gjennom tjenestene av TheSoftware utgjør ikke et avkall på noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLEGG TIL NETTSTEDET, SAMMERKOBLE, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre annet er uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen sammerkoble nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, logoer eller opphavsbeskyttet materiale), til deres eget nettsted eller nettsted for noen grunn. Videre er det strengt forbudt å “rame” nettstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (URL) for nettstedet i noe kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forutgående skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller slutte med enhver slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for alle eventuelle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus og ormeverktøy.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere uten skadelidelse fra og mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av noe slag som blir gjort av en tredjepart som følge av eller oppstår ut av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensinnehavere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påstå og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg for sin egen regning.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de eid og drevet av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godtar du at TheSoftware verken støtter, eller er ansvarlig for, eventuelle betingelser, personvernpolicyer, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår som følge av dette.

PERSONVERNREGLEMENT / BESØKSINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og / eller materiale du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vårt personvernpolitikk. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruken av nettsiden din, og all annen identifiserbar informasjon som du har gitt oss, i samsvar med betingelsene i personvernpolitikken vår. For å se personvernpolitikken vår, klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er kunder hos TheSoftware eller ikke, om å skade, ødelegge, forstyrre, vandalisere og/eller påvirke driften av nettsiden, er et brudd på straffeloven og sivile lover. TheSoftware vil aktivt forfølge ethvert tiltak i denne forbindelse mot enhver person eller enhet som forårsaker dette, til det fulle i henhold til lov og rettferdighet.