Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρης και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και καταργεί όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχή, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία, ισχύουν τη στιγμή εκείνη. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και / ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και / ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών των εν λόγω ειδών. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οι περιγραφές των εν λόγω ειδών είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανικανότητά σας να αποκτήσετε προϊόντα και / ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, τον διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στο διαγωνισμό και αποδέχοντας τους Επίσημους Κανόνες του διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής στον διαγωνισμό. Το TheSoftware διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής στον διαγωνισμό, εφόσον κριθεί, κατά την αποκλειστική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας και/ή (ii) οι πληροφορίες εγγραφής στον διαγωνισμό που παρείχατε είναι ανεπαρκείς, απάτητες, διπλές ή αλλιώς απαράδεκτες. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των πληροφοριών εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αποκλειστικής δικαιοδοσίας του.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του συναφούς υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανολογικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, απομιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποδιασυναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταβιβάσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ανεύληπτο ή αναλογικά μεγάλο φορτίο στη υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο περιεχόμενος, η οργάνωση, η γραφική μορφή, το σχέδιο, η συλλογή, η μεταφραστική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τυπικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικών δικαιωμάτων) δικαιώματα. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών από εσάς. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένους τρόπους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σάρωσης ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από τη TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που έχετε προβάλει στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από τη TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετικά γραφικά στοιχεία, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγγραφη άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη περιορίζεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ‘FRAMING’ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εκτός αν έχει εκφραστεί ρητώς εξουσιοδότηση από το TheSoftware, κανένας δεν μπορεί να συνδέσει υπερ-συνδέσεις με τον Ιστότοπο, ή με ένα μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικού τεκμηρίου ή υλικού του που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα), σε ιστότοπο ή περιοχή ιστοτόπου τους για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, η ‘προσφυρίξτερωση’ του Ιστότοπου και/ή η αναφορά του Κανονικού Διευθυντή Πόρων (URL) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή και γραπτή άδεια του TheSoftware είναι απαγορευμένη. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την παύση, αναλόγως, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ και τώρα ότι θα ευθύνεστε για οποιεσδήποτε ζημίες σχετίζονται με αυτό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, με την αποκλειστική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε και / ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και στιγμούς.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθώς και κάθε μητρική εταιρεία, θυγατρική και συσχετιζόμενη εταιρεία, καθώς και κάθε πρόσωπο που ανήκει σε αυτές, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συμπράκτορα και / ή άλλο συνεργάτη απαλλάσσοντας από κάθε αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων λογικών εξόδων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, δαπάνες, απαιτήσεις και / ή κρίσεις οποιοδήποτε είδους, που ασκούνται από τρίτο πρόσωπο λόγω ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και / ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, (β) την παραβίαση σας της συμφωνίας και / ή (γ) την παραβίαση σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και / ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, καθεμίας από τις μητρικές τους εταιρείες, θυγατρικές και / ή συσχετιζόμενες εταιρείες, καθώς και κάθε αξιωματούχου, διευθυντή, μέλους, υπαλλήλου, πράκτορα, μετόχου, αδειοδότη, προμηθευτή και / ή δικηγόρου αυτών των ατόμων και οντοτήτων. Καθένας από αυτά τα άτομα και οντότητες θα έχει το δικαίωμα να επισημάνει και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματος του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που είναι κατοχυρωμένα και λειτουργούν από τρίτους παρόχους. Λόγω του ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων, αναγνωρίζετε εδώ και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων αυτών. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο ή ευθύνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλων υλικών που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων ή πόρων, ή για οποιεσδήποτε απώλειες και/ή ζημίες που προκύπτουν από αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλα τα σχόλια, ανατροφοδοσία, πληροφορίες, Δεδομένα Εγγραφής και/ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από κάθε άτομο, ανεξάρτητα εάν είναι πελάτης του TheSoftware ή όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, κατασπαραξιά και/ή άλλος τρόπος ανάμειξης στη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και το TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια κάθε δυνατή παρέμβαση εναντίον κάθε παραβατικού ατόμου ή οντότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ευθυνία.