Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne beskrevet i Aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkårene og betingelserne indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenternes eller distributørernes producenter. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne ting er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for eventuelle krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre belønninger gennem konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler for hver konkurrence, kan du deltage i chancen for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på websitet skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det er fastslået, i den eneste og eksklusive skøn fra TheSoftware, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og / eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplicate eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre tilmeldingsdatakriterierne til enhver tid efter eget skøn.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af hvilken som helst årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen dele af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, reverse-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen dele heraf. Softwaren forbeholder sig eventuelle rettigheder, der ikke eksplicit er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på softwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget som helst del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk trækning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller nogen anden form for skrabeteknik eller dataudtrækning med henblik på at skabe eller opbygge, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andet materiale vist på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af informationer eller materiale på hjemmesiden eller via tjenestene af TheSoftware udgør ikke en fraskrivelse af nogen rettighed til sådanne informationer og/eller materialer. TheSoftware-navnet og -logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenestene, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, MED-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har autoriseret det, er det ikke tilladt for nogen at lave hyperlink til Hjemmesiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, brand eller ophavsretligt materiale) på deres egen hjemmeside eller websted af nogen som helst årsag. Derudover er “framing” af Hjemmesiden og/eller referencering af den ensartede ressource locator (URL) for Hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller ophøre med sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE FORDI DER KAN OPSTÅ SKADE VED DOWNLOADS

Besøgende henter information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

INDEMNIFIKATION

Du accepterer at dække erstatningsansvar og beskytte TheSoftware, hver af deres moder- og datterselskaber og associerede virksomheder, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandere og/eller andre samarbejdspartnere, skadesløse ved enhver påstand, udgift (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte blive fremsat af tredjepart som følge af eller som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesteydelserne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) dit overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller virksomheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres moder- og datterselskaber og/eller associerede virksomheder, samt enhver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Enhver af disse enkeltpersoner og virksomheder har ret til direkte at påberåbe og håndhæve disse bestemmelser på egen vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til dem, der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erklærer og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden sponsorerer TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, annoncering, services, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/INFORMATION OM BESØGENDE

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og enhver anden personligt identificerbar information, som du giver os, i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik. For at se vores Fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware-kunder eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil iværksætte alle retsmidler i denne henseende mod den pågældende person eller enhed til fuldest muligt omfang i henhold til loven og retfærdighed.