Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na „Pokračovat“ nám udělujete souhlas s posíláním e-mailů o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete již neobdržovat žádné další e-maily, můžete se kdykoliv odhlásit na spodku každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upozorňuje na standardy a podmínky, podle kterých Software chrání soukromí informací, které poskytují návštěvníci webů na World Wide Webu, které vlastní a provozuje Software, včetně Samotného a Samotného. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upozorňuje na naše postupy sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace využity. Tato politika se může čas od času změnit, proto se pravidelně vraťte, abyste si tuto informaci přečetli.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle obdrží specifická data o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když takové informace jsou dobrovolně poskytnuty, například při žádosti o informace, nákupu nebo přihlášení k službám, otevření lístku pro dotaz zákaznické podpory, poskytnutí informací v životopisu pro pracovní příležitosti nebo zaslání e-mailu. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití platební karty k platbě za služby, odeslání svého životopisu nebo vyžádání určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace softwaru prostřednictvím jednoho z našich webů, budou použity k splnění vaší konkrétní žádosti. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby byl software použit k dalším účelům. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením posílat vám zprávy a další důležité informace týkající se vašich služeb softwaru. Pokud nemáme žádné pokyny od vás, software může použít poskytnuté informace, abyste byli informováni o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností softwaru, dodavateli autorizovanými společností softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými software má vztahy a jejichž nabídky by mohly být pro vás zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako příslib ani záruku výdělku. Potenciál výdělku závisí výhradně na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené v tomto směru. Nepretendujeme, že je to „zbohatnutí“ a neměli byste to tak vnímat.

B. Informace neumožňující osobní identifikaci (obecné informace):

Obecně Software automaticky sbírá některé obecné informace. Obecné informace nerevelují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o přidělené internetové adrese vašeho počítače, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách Software. Software sbírá tyto informace za účelem určení zákaznického servisu a potřeb webové stránky. K tomu dochází pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Software). Software nekombinuje informace shromážděné tímto způsobem s žádnými osobními údaji. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš Softwarový hosting webu, serveru, nástěnek, fórum, Třetích stránek:

Informace, které sdělíte ve veřejném prostoru, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou pro vás může Software hostovat jako součást vašich služeb Software, je přístupná kterémukoli jinému návštěvníkovi tohoto prostoru. Software nemůže zabezpečit žádné informace, které sdělíte na těchto místech. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisející s Softwarem. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete sdělit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, které navštěvujete.

D. Výjimky a Omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu se platnými zákony, Software úplně spolupracuje s úředníky státních, místních a federálních orgánů v jakémkoliv vyšetřování souvisejícím se kterýmkoliv obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací předaných Softwaru) nebo údajnou protiprávní činností kteréhokoliv uživatele služby a přijímá přiměřená opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelů omezeného plnění takové spolupráce a opatření a v souladu se platnými zákony může být Software povinen poskytnout osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit sledování oblastí komunikace všeho druhu za účelem splnění zákona, nařízení nebo vládní žádosti; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem jakéhokoliv zájmu o Software a Software a jiné webové stránky společnosti, si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale nejen jména, adresních informací a dalších informací poskytnutých Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na podnikání v oblasti komunikačních produktů nebo služeb; souhlasí s tím, že se stane nástupcem Softwaru co se týče údržby a ochrany informací shromážděných a uchovávaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.