Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Съгласявате се с условията и условията, посочени в договора, относно използването ви на Уебсайта. Договорът представлява единствения и единствен договор между вас и Софтуера относно използването ви на Уебсайта и замества всички предишни или едновременни споразумения, представления, гаранции или/и разбирания относно Уебсайта. Можем да променяме Договора от време на време по наше усмотрение, без специфично уведомление до вас. Най-новият Договор ще бъде публикуван на Уебсайта и трябва да прегледате Договора преди да използвате Уебсайта. С продължаването ви на използване на Уебсайта и/или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Договора, които са в сила по това време. Поради това трябва да проверявате тази страница редовно за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате позволение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчици

Чрез попълването на подходящите форми за поръчка можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта, могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на такива продукти от Трети Лица. TheSoftware не представя или не гарантира, че описанията на такива продукти са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или задължение по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна за всякакви искове, свързани с продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка със съответната форма за регистрация за състезанието и се съгласите с Официалните правила за състезанието, можете да участвате и да имате шанс да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да участвате в състезанията, показани на Уебсайта, трябва да попълните пълно и верно съответната форма за вход. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрацията в състезанията. TheSoftware има право да отхвърли всяка информация за регистрация в състезанията, ако се определи, по своя изключително преценка, че: (i) нарушавате някоя част от Споразумението; и/или (ii) предоставената от вас информация за регистрацията в състезанията е непълна, измамна, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационната информация по свое усмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗАЛАНА

Като потребител на Уебсайта, вие получавате неизключителна, непрехвърлима, оттеглима и ограничена лицензия за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и съответни материали в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време и по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не смеят да се възпроизвеждат в каквато и да е форма или да се включват в никаква система за получаване на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратно създавате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или процедура, за да се намесите или да се опитате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате никакви действия, които да налагат неразумна или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПРИВАТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите са защитени съгласно съответните авторски права, търговски марки и други собствени (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или всяка друга форма на събиране или извличане на данни, с цел създаване или комплиране, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате собствени права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, виждани на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички останали търговски марки, излизащи на Уебсайта или чрез Услугите, принадлежат на техните съответни собственици. Използването на всяка марка без изричното писмено съгласие на собственика е строго забранено.

ЗАБРАНЕТО Е ХИПЕРЛИНКВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРАНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ ПРЕПРАВЯНЕ НА УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да хиперлинква Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материали) към своя уебсайт или интернет място по всякаква причина. Отдолу, ”фреймването” на Уебсайта и/или референцията към неуникалния идентификатор на ресурсите (”URL”) на Уебсайта в комерсиални или не-комерсиални медии без предишното, явно и писмено разрешение от TheSoftware се забранява изрично. Специално се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на такова съдържание или дейност. Вие тук признавате, че носите отговорност за всякакви щети, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. Софтуерът не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без вредоносен компютърен код, включително, но не само вируси и червеи.

ОТЪЖДЕСТВЕНЯВАНЕ

Вие се съгласявате да извадите за отговорност и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, филиали и афилирани лица, и всеки от техните съответни членове, офицери, директори, служители, агенти, съ-брандери и/или други партньори, необвиняеми от и във връзка с всякакви и всички иски, разноски (вкл. разумните такси на адвокати), щети, съдебни производства, разходи, искания и/или съдебни решения, заведени от трети лица поради или възникнали от: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизане във всяко Състезание; (б) вашето нарушение на Споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на друг човек и/или юридическо лице. Положенията на настоящия параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, филиали и/или афилирани лица, и всеки от техните съответни офицери, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и организации ще има право да утвърди и наложи настоящите положения директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви насочва към други уебсайтове и/или ресурси в Интернет, включително, но не само, онези, притежавани и управлявани от Трети Страни доставчици. Поради факта, че TheSoftware няма контрол над такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължения за каквато и да е уговорка, политика за поверителност, съдържание, рекламиране, услуги, продукти и/или други материали на или налични от такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Данни за регистрация и/или материали, които изпращате чрез уебсайта или във връзка с него, подлежат на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно вашия достъп до уебсайта и всички други лични данни, предоставени от вас, съгласно условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на който и да е лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да навреди, унищожи, намеси, вандализира и/или както и да е друго намеса в работата на Уебсайта, се счита за нарушение на наказателното и гражданското право и TheSoftware ще настоятелно се стреми да приеме всички възможни решения по този въпрос срещу всеки нарушител или физическо лице на основание на закона и справедливостта.