Политика за поверителност

С кликане върху „Продължи“, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долния край на всеки имейл.

Софтуерът зачита поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност осигурява осведомяване за стандартите и условията, при които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в Глобалната мрежа, притежание и управление на Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази изява за поверителност осигурява осведомяване за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова, моля, проверявайте периодично тази информация.

А. Информация, отнасяща се до личност:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за обслужване на клиенти, предоставят информация за резюме за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуерът чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуерът. Ако не получим инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от групата от компании The Software, упълномощени агенти на Софтуерът и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да представляват интерес за вас.

Примерите в тези материали не трябва да се вземат като обещаване или гаранция за печалба. Възможността за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашите продукти, идеи, техники и положените усилия. Не твърдим, че това е схема за бързо обогатяване и не трябва да го възприемате като такава.

Б. Информация, която не е свързана с личност (обща информация):

Като цяло, Софтуерът събира автоматично някои общи данни. Тези общи данни не разкриват самоличността на посетителя. Обикновено те включват информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от клиентска услуга и уебсайт. Постигаме това, използвайки определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва да предостави на посетителя персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с никаква самоличност-идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, и да я откажете.

C. Вашият хостнат сайт за софтуер, сървър, дъска за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате на публично място, включително на всяко дъска за обяви, чат стая или уебсайт, които The Software може да предостави като част от услугите си, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. The Software не може да предпази от разкриване никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, независими от The Software. The Software не може да предпази никаква информация, която може да разкриете на тези сайтове, и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

Д. Изключения и ограничения:

Без пренебрегване на предходното и в съответствие с приложимите закони, софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи при всяко разследване, свързано със съдържанието (включително личните или частните електронни комуникации, изпратени до софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За целите на тази сътрудничеството и мерките и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникацията от всякакъв вид, за да отговори на всякакъв закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкриване е необходима или подходяща за работата на софтуера; или за да защитите правата или имота на софтуера или другите. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на всякакво интерес на софтуера и другите сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и другата информация, предоставена от вас на софтуера) на трета страна, която се фокусира в производството или предоставянето на комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на софтуера относно поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява със задълженията по тази политика.